Building youth resilience

Ambulant Jongerenwerk Gouda
augustus 5, 2018
Samenloop voor Hoop Groene Hart
juli 29, 2019
Toon alles

Building youth resilience

HSC staat voor Human Security Collective. Deze organisatie houdt zich bezig met mens en veiligheid. Een van haar thema’s is radicalisering. Omdat er al veel gebeurt op de harde aanpak van radicalisering heeft zij een project ontwikkeld voor een preventieve aanpak. Belangrijk onderdeel binnen het project is het parallel lopen van een soortgelijk project in Tunesië en de uitwisseling van betrokkenen. Gemeente Gouda is gevraagd een project neer te zetten. Stichting JONG en HSC (Human Security Collective) zijn hiervoor een samenwerking aangegaan.

Het idee is dat radicale denkbeelden en extremisme (maar ook criminaliteit) ontstaan vanuit een gevoel van uitsluiting. Er wordt veel ingezet op personen die in een vergaand stadium van radicalisering zitten door een individuele aanpak. Deze richt zich met name op oudere jongeren (18-24 jaar). Deze groep heeft echter ook een voorbeeldfunctie voor de kwetsbare groep tieners (12-16 jaar) die vatbaar zijn voor radicale ideeën en het idee er niet bij te horen. Vaak zijn dat ook de jongeren die zich schuldig maken aan overlast in de wijk. Het project richt zich dan ook op het voorkomen van radicalisering en het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk. Mentoren (19-28 jaar) worden getraind om met kwetsbare tieners in gesprek te gaan over hun gevoel van veiligheid en onmacht.

De algemene doelstelling van het project is om te komen tot het formuleren van een preventieve aanpak voor en door tieners (12-16)….

 

Zij willen dit  dus bereiken door jongeren op te leiden tot mentoren, welkevervolgens activiteiten aanbieden in de buurt die door buurtbewoners erkend en gewaardeerd worden. Het doel van de activiteiten is om deelnemers beter in staat te stellen een dialoog aan te gaan over zorgen die in de wijken afspelen. Ze leren een beter gevoel van eigenwaarde te krijgen en andere op een respectvolle manier te benaderen. Het is de bedoeling dat er partners betrokken worden bij initiatieven die bijdragen aan oplossingen en de kansen in de wijken vergroten. Naar aanleiding van de activiteiten zullen we analyseren wat de uitkomsten zijn van deze activiteiten. Dit zullen we in het vervolg delen en uitwisselen met jongeren die opgeleid zijn tot mentor in Tunesië, zodat wij vergelijkingen en verschillen met elkaar kunnen maken en kunnen kijken of er dergelijke patronen zichtbaar zullen worden.

Het HSC  project is gestart in September 2017. Er zijn inmiddels 80 opleidingsbijeenkomsten geweest voor de mentoren. De 10 deelnemende mentoren zijn contacten aan het leggen met de doelgroep en bezig met het plannen van activiteiten voor de doelgroep.

Het project is afgelopen sinds September 2018. Hier willen wij een vervolg aan geven doormiddel van een grote broers project.

 

Comments are closed.