Stichting Jong Gouda naar de Verenigde Naties
oktober 15, 2018
Girls Club Oost
november 1, 2018
Toon alles

De Junior Xpress

De Junior Xpress wordt als middel ingezet om een beter beeld te krijgen van de aanwezige jeugd die opgroeit in de wijk. Hen te observeren en zaken te signaleren. Na de uitvoering van de Xpress hebben we een beter beeld over wat er speelt onder deze doelgroep en of dit al dan niet zorgwekkend is. Na afloop van de Xpress zal dit binnen het actieoverleg besproken worden en gezamenlijk gekeken worden of én hoe er verder op deze doelgroep ingezet moet worden.

Het project bestaat uit 5 voorbereidende bijeenkomsten op de daadwerkelijke reis. Het voortraject bestaat uit de werving en vijf bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn gericht op

 • Kennismaken;
 • Doelgroep leren kennen;
 • Deelname binnen het verkeer;
 • Leren samenwerken;
 • Elkaar motiveren en stimuleren;
 • Sociale vaardigheden;
 • Kaart lezen;
 • Opdrachten uitvoeren;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Grenzen verleggen;
 • Contact met ouders;
 • Informatieverstrekking.

 

De reis beslaat 1 hele dag waarbij in teams van 2 jongeren en een begeleider de teams worden gedropt. Via opdrachten en verschillende vervoersmiddelen komen de teams weer aan in Gouda. Het winnende team verdient €250,-. Voor iedere tiener uit het winnende team €125,- welke besteed kan worden aan schoolspullen/ sportspullen of het vergoeden van schoolgeld/ contributie sportvereniging. De teams worden tijdens de reis beoordeelt op hun sociale vaardigheden, het nakomen van de gemaakte afspraken, het nakomen van de geldende wettelijke (verkeers)regels, de uitvoering van de gegeven opdrachten tijdens de reis en de tijdsduur van de reis. Het is dus zeker niet zo dat het team dat als eerste binnen is de prijs wint.

Partners waar we graag mee samen werken, dit geldt voor werving en/of uitvoering, zijn: de Gemeente Gouda, de politie, Mozaïek Wonen, Brede School, De KAS, De Westerschool, De Goudakker, het JPT.

Dit project wordt zowel intern als tijdens het actieoverleg geëvalueerd. Aan de hand daarvan wordt tijdens het actieoverleg gekeken wie en op welke manier het na- traject wordt ingezet.

Comments are closed.