Stichting Jong Gouda naar de Verenigde Naties

Building youth resilience
oktober 15, 2018
De Junior Xpress
oktober 15, 2018
Toon alles

Stichting Jong Gouda naar de Verenigde Naties

Stichting Jong Gouda naar de Verenigde Naties

Naar aanleiding van de uitwisseling hebben we verschillende probleemstellingen en oplossingen meegekregen. De uitkomst van het project hebben we vrijdag 29 juli gepresenteerd in New York bij de Verenigde Naties. In New York zelf hebben we met de groep in Tunesische mentoren en mentoren vanuit andere projecten onze bevindingen gedeeld. Khalid El Yaakoubi, een van de Gouda mentoren, heeft zijn verhaal mogen delen bij de Verenigde Naties in New York. Khalid vertelde dat hij een van de mentoren is die deelneemt aan het project ‘Builing youth resilience’. Samen met de andere mentoren heeft hij activiteiten gedraaid in Gouda en hebben ze gezamenlijk gewerkt aan het formuleren van een preventieve aanpak tegen radicalisering. Zij kwamen tot de conclusie dat de kloof tussen de meeste gemeentelijke instellingen en de jongeren te groot is. De jongeren vertrouwen de instellingen meestal niet en krijgen veelal de indruk tegengewerkt te worden. Ook de
jongere groep menties, de groep jongeren die aan de activiteiten deelnemen, heeft veelal een laag zelfbeeld, wanneer er gevraagd wordt hoe hun voorbeeld (bv. Christiano Ronaldo) naar hun leven zou kijken. De mentoren hebben mogen ervaren dat de menties wel tegen hun opkijken en dat zij een rol model kunnen zijn voor de groep menties, die aangesteld is door het jongerenwerk. Omdat zij uit de buurt komen, hebben de menties ook veel vertrouwen in de mentoren. De mentoren zijn in principe extra ogen en oren voor de jongerenwerker en kunnen tot op zekere hoogte een goed
voorbeeld zijn voor de menties. Uiteraard krijgen de mentoren ondersteuning van de jongerenwerkers, omdat zij de expertise hebben en de pedagogische vaardigheden om een groep
jongeren aan te sturen.

 

De mentoren en menties krijgen soms ook de indruk dat als ze met beleidsmakers aan tafel gaan zitten, zij veelal niet serieus genomen worden en willen hier graag verandering in zien. Zij willen samen met het jongerenwerk een jongerenpanel oprichten en de bevindingen van hen met de beleidsmakers en andere belanghebbende delen, zodat de gemeente en jongeren dichter bij elkaar komen. Behalve dat vinden de menties en de mentoren dat projecten soms worden afgekapt en dat er geen vervolg wordt gegeven aan bepaalde project. Zij willen daarom ook graag dat er continuïteit in het project wordt aangebracht en dat ze kunnen vervolgen waar ze mee begonnen zijn. Deze elementen hebben we besproken in voorbereiding naar vergadering bij de Verenigde Naties.In de bijlage kunt u een uitgebreidere versie vinden van wat onze mentor voorbereid had i.s.m. Maarten om bij de Verenigde Naties te presenteren. Om te zien wat Khalid besproken heeft bij de Verenigde Naties verwijs ik u naar de onderstaande link van de Verenigde Naties:

Comments are closed.